Met behulp van het onderstaande formulier kunt u zich

aanmelden of afmelden als lid van de vereniging of een

wijziging aanbrengen in de gegevens van uw bestaande

lidmaatschap, bv. van spelend naar ondersteunend lid.

 

Ook bij adreswijzigingen kunt u dit formulier gebruiken.

 

Klik hier om het formulier te openen en/of af te drukken.