De verschuldigde contributie kan evenals voorgaande jaren worden voldaan per automatische incasso of factuur per e-mail.

De contributie zal  geheven worden in december en juni van het lopende seizoen.

 Contributiebedragen met ingang van 01-01-2015

Senioren vanaf 18 jaar

€ 100,00

Junioren 15 t/m 17 jaar

€ 50,00

Pupillen 5 t/m 14 jaar

€ 40,00

Ondersteunende leden

€ 35,00

 

Voor facturatie  per mail worden extra kosten gerekend. (€ 10,- per seizoen)

Alleen voor de eerste 3 leden uit één gezin betaald men de volledige contributie.

Elk volgende lid geniet een aanzienlijke korting. Informeer bij de penningmeester.

Voor het kalenderjaar 2015 blijven de pupillen het oude bedrag betalen van € 34,- per seizoen.

Het verschil van € 6,00 wordt betaald door de sponsor Yoesef Smits.