Oud papier kan in de papiercontainer op het parkeerterrein worden gedeponeerd.
LET WEL: alleen oud papier en dus geen plastic verpakkingen, vloerbedekking, hout
of ander materiaal.

Het oud papier levert de club extra geld op en we zij u dus dankbaar als u het oud papier
bij ons in de container brengt.

Tevens willen we u vragen het oud papier netjes in de container te stapelen. 
Helaas wordt de container regelmatig door de jeugd overhoop gehaald, zodat onze vrijwilligers
extra werk hebben om alles weer netjes op te ruimen.

Van zaterdagmiddag t/m maandagochtend is de container gesloten

Indien u grote hoeveelheden papier wilt brengen of informatie wilt dan gelieve contact opnemen
met Gerrie Dorst; telefoon 0166-692937.